Image: 

 

Op verzoek van een klant, met meerdere beleggingen in onroerend goed, heeft Robbert zich verdiept in het beheer van vastgoed en Verenigingen van Eigenaars (VvE's). 
Inmiddels beheert Jonista Services een ruim aantal VvE's in de Randstad en is er, naast juridisch, ook boekhoudkundig personeel in dienst.

 

Op het gebied van vastgoedbeheer en het beheer van VvE's zijn er veel aanbieders in de markt. Zo zijn er grote spelers met duizenden VvE's in portefeuille, maar ook de boekhouder 'om de hoek' biedt VvE-beheer.

 

Jonista Services belooft niet de laagste tarieven in de markt. Wel belooft Jonista Services (juridisch) deskundig beheer, met korte en persoonlijke communicatielijnen en zonodig ook buiten de gebruikelijke kantoortijden.

 

De dienstverlening van Jonista Services aan VvE's behelst o.a.;

 

Administratief Beheer:

 • het voeren van ledenadministratie
 • het voorbereiden van de ledenvergaderingen en het verzorgen van de uitnodigingen
 • het bijwonen en notuleren van de ledenvergaderingen
 • het versturen en archiveren van de notulen
 • het oproepen en ontvangen van de kascontrole-commissie
 • het, op verzoek, bijwonen van de bestuursvergaderingen
 • het bestuur pro-actief informeren over administratieve zaken

 

Financieel Beheer:

 • het incasseren van de ledenbijdrage, inclusief het nemen van alle eventuele benodigde buitengerechtelijke incassomaatregelen
 • het verifiëren en voldoen van inkomende facturen
 • het voeren van de boekhouding
 • jaarlijks opstellen van begroting, winst- en verliesrekening en balans
 • het bestuur pro-actief informeren over financieële aangelegenheden

 

Technisch Beheer:

 • het verstrekken van opdrachten aan- en zijn van aanspreekpunt voor- ingeschakelde derden
 • het zijn van aanspreekpunt voor het bestuur van de VvE

 

Zoekt u een beheerder voor uw vastgoed of VvE? Bel dan gerust even om vrijblijvend kennis te maken.